Upcoming

August 10: Premiere Collage van een achtvlak for nonet, Intercontinental Ensemble, Grachtenfestival Amsterdam (NL)
September 6: Premiere ‘new piece’ for International Ensemble Modern Academy (DE), Gaudeamus Muziekweek Utrecht (NL)
13 oktober: Concert Daan Manneke 80 jaar, Oosterhout (NB, NL)
27 oktober: Collage van een achtvlak for nonet, Intercontinental Ensemble, Willem II Zaal, Den Bosch (NL)
November 5: Premiere ‘new piece’, Trio Catch (DE), De Link Tilburg (NL)
November 6: Premiere ‘new piece’, Trio Catch (DE), November Music Den Bosch (NL)